Sơ lược về công ty

Hà Xuân Linh

Sơ lược về công ty Công ty Minh Hưng là đại lý cấp 1 chuyên phân phối các sản phẩm bất động sản của Vinhomes. Công ty đã...

Chính sách nhân sự Minh Hưng Land

Hà Xuân Linh

Chính sách nhân sự Chính sách thu hút nhân tài: Chính sách của Minh Hưng luôn hướng đến việc tưởng thưởng xứng đáng cho ...